Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych zobacz


Terminarz rekrutacji zobacz


Planowane klasy 2017/18 - przedmioty punktowane zobacz


Planowane klasy - kwalifikacje, przedmioty rozszerzone i uzupełniające zobacz

Wzór podania wraz z ankietą


Wykaz konkursów, których laureaci otrzymują dodatkowe punkty informacja na stronie MałopolskiegocKuratorium Oświaty