Zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów


Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum wraz z opiekunami  na zajęcia  praktyczne, podczas których - pod  nadzorem naszych specjalistów - będziecie mogli wykonywać ćwiczenia typowe dla kształconych w szkole zawodów: TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK MECHATRONIK.

Informacje szczegółowe nt zawodów oraz prezentacja szkoły - panel górny:dla gimnazjalisty / rekrutacja


Nauka w naszej szkole odbywa sie w systemie j e d n o (dwu,trzy) zmianowym,

W szkole są pracownie zawodowe  dla w s z y s t k i c h  (wybranych) kształconych u nas  kwalifikacji,

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone na  s a l i  g i m n a s t y c z n e j (korytarzu)Przygotowanie do egzaminu


Konsulatacje w zakresie kwalifikacji E.07 (dla pracujących) odbędą się dn. 11.06.2015 r. o godz. 16.00 w sali 08. Konsultacje dla klasy 4b w zakresie egzaminu zawodowego odbędą się dn. 11.06 o godz. 13.30, dla klasy 4a dn. 9.06 o godz. 10.00 w sali 201 oraz dla klasy 4m (i ewentualnie 4a) 1 i 8 czerwca o godz. 9.40, a także 28.05, 3.06 i 10.06 o godz.10.45.


wakacyjne - płatne staże zawodowe


Nasi uczniowie - klas I, II i III -   w wakacje będą mieli możliwość realizacji płatnego stażu zawodowego, w  krakowskich zakładach pracy. Staż  jest  zgodny z kierunkiem kształcenia. Uczniowie odbywać będą staże w następujących specjalnościach:  serwis sprzętu gospodarstwa domowego, telewizja przemysłowa, elektronika,  elektrotechnika, automatyka i informatyka . Staże są realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" gdzie jednym z głównych zadań jest współpraca szkół z przedsiębiorstwami.

dokumenty


"Czy Mieszko I jadł czekoladę?"


Nasza szkoła - dzięki zgłoszonemu projektowi "Czy Mieszko I jadł czekoladę?" - otrzymała zaproszenie do udziału w V Ogólnopolskim Festiwalu "Szkoły z klasą 2.0". W prezentacjach będzie uczestniczyć 50 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski w tym tylko trzy z Krakowa.

Opiekunem merytorycznym wyróżnionej pracy jest pani Jadwiga Jurczyk Motyl.  Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Barbara Młyńczak. Serdeczne gratulacje i powodzenia na Festiwalu

 

http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/szkoly-zaproszone-na-v-ofszk20


Konkurs na scenariusz zajęć


 Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszeniem Sieć „Solidarności” podało wyniki konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć terenowych z wykorzystaniem „Szlaków Małopolskiej Solidarności”.

Informujemy, że scenariusz Pani Jadwigi Jurczyk-Motyl pt. "„Zima wasza, wiosna nasza czyli dzieje nowohuckiej Solidarności”  zajął pierwsze miejsce.