Kursy Kwalifikacyjne


             OSOBY PEŁNOLETNIE, BEZ WZGLĘU NA DOTYCHCZASOWE WYKSZTAŁCENIE

 

              ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

E-7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E-12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych


Egzaminy poprawkowe


Egzaminy poprawkowe:

1) egzamin maturalny

    26.08.2014 MATEMATYKA        godz. 9;00  

    26.08.2014 JĘZYK ANGIELSKI  godz. 9;00

miejsce egzaminu zostanie wskazane przez Dyrektora OKE na stronie OKE Kraków do 8 sierpnia 2014 r.


2) egzamin dla uczniów

    26.08.2014 JĘZYK POLSKI                     godz. 9;00 sala 113

    26.08.2014 WYCHOWANIE FIZYCZNE     godz. 10;00 sala 52

    27.08.2014 JĘZYK ANGIELSKI                godz. 9;00 sala 112

    27.08.2014 MATEMATYKA                      godz. 9;00 sala 102

    28.08.2014 MATEMATYKA                       godz. 9;00 sala 102

    28.08.2014 PRZEDMIOTY ZAWODOWE   godz. 9;00 sala 202


Filantrop Krakowa


Konkurs o tytuł Filantropa Krakowa jest ogłaszany przez Prezydenta Krakowa od 2000 roku. Tytuł ten przyznawany jest on osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym. Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantropii, które opiniuje kandydatury do tytułu. Wśród kandydatów znalazł się Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie.

W dniu 30 czerwca Pani Alina Matras odebrała podziękowania w formie dyplomu za prowadzoną działalność filantropijną.

zobacz zdjęcia na stronie Magiczny Kraków>>>


Szkoła z Klasą 2.0


 

W bieżącej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 uzyskaliśmy tytuł "SZKOŁY EKSPERCKIEJ". Jest to wielki sukces uczniów i nauczycieli biorących udział w programie w roku szkolnym 2013/2014.